Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

IV SA/Wr 49/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-03-28

Skarga Powiatu Ś. na zarządzenie zastępcze Wojewody D. w przedmiocie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu szkół Ogólnokształcących nr III w Ś.