Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

IV SA/Gl 594/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-11-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie szkół i placówek oświatowo

IV SA/Gl 419/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-06-20

Sprawa ze skargi Gminy Ś. na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie: szkoły i placówki oświatowo

IV SA/Gl 1169/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-01-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie ustanowienia nagrody za najlepsze prace końcowe studentów szkół wyższych

IV SA/Gl 710/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-11-15

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie szkół i placówek oświatowo

IV SA/Gl 381/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-06-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno

IV SA/Gl 284/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-06-27

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie szkół i placówek oświatowo

IV SA/Gl 285/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-06-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie szkół i placówek oświatowo

IV SA/Gl 385/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-08-07

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie szkół i placówek oświatowo

IV SA/Gl 1333/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-01-09

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora szkoły

IV SA/Gl 791/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-09-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie spraw dyrektorów szkół
1   Następne >   +2   +5   +10   14