Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

IV SA/Gl 831/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-01-17

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące gminy w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły.

IV SA/Gl 697/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-10-28

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie spraw dyrektorów szkół

IV SA/Gl 451/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-08-23

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie spraw dyrektorów szkół

IV SA/Gl 835/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-01-25

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły

IV SA/Gl 90/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-04-06

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno