Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

IV SA/Gl 791/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-09-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie spraw dyrektorów szkół

IV SA/Gl 5/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-06-21

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie szkół i placówek oświatowo

IV SA/Gl 5/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-03-14

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie szkół i placówek oświatowo

IV SA/Gl 1382/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-12-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie spraw dyrektorów szkół uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze i określa, że nie może być ono wykonane.

IV SA/Gl 303/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-04-18

Sprawa ze skargi B.D. na pismo Wojewody [...] w przedmiocie spraw dyrektorów szkół

IV SA/Gl 25/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-03-14

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie szkół i placówek oświatowo