Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

IV SA/Gl 31/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-04-26

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie spraw dyrektorów szkół

IV SA/Gl 1298/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-02-27

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie szkół i placówek oświatowo

IV SA/Gl 1652/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-02-28

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie szkół i placówek oświatowo

IV SA/Gl 509/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-09-25

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie szkół i placówek oświatowo

IV SA/Gl 1295/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-01-27

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie spraw dyrektorów szkół