Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

IV SA/Gl 1183/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-03-01

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie odwołania z funkcji Dyrektora Zespołu Szkolno

IV SA/Gl 424/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-07-08

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie sposobu organizacji roku szkolnego w placówkach oświatowych

IV SA/Gl 377/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-06-29

Sprawa ze skargi Gminy S. na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz placówek wychowania przedszkolnego dla których Gmina Sosnowiec jest organem prowadzącym uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze.

IV SA/Gl 517/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-08-02

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 3 w R.

IV SA/Gl 519/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-08-02

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gimnazjum nr 3 w R.

IV SA/Gl 518/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-07-14

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie odwołania ze stanowiska dyrektora Gimnazjum nr [...] w R. w kwestii wniosku N. M. o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w charakterze uczestnika postępowania

IV SA/Gl 1186/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-02-17

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły

IV SA/Gl 518/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-10-06

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie odwołania ze stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 3 w R. uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze.

IV SA/Gl 118/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-06

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno