Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6149 Inne o symbolu podstawowym 614 X

II SA/Op 275/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-10-31

Sprawa ze skargi R. Z. na Burmistrza [...] w przedmiocie odsetek za zwłokę w wypłacie stypendium szkolnego

II SA/Op 567/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-02-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle w przedmiocie wymiaru godzin zajęć nauczycieli

II SAB/Op 27/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-04-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Uniwersytetu [...] w przedmiocie stosunku pracy pracownika nauki

II SA/Op 438/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-09-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w O. w przedmiocie stypendium

II SA/Op 124/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie stypendium szkolnego na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 460/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-11-18

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w sprawie wygaśnięcia stosunku pracy na stanowisku dyrektora szkoły

II SA/Op 560/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-01-17

Sprawa ze skargi Gminy Skarbimierz na wezwanie Wojewody Opolskiego w przedmiocie zaprzestania naruszeń prawa

II SA/Op 589/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-01-22

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki

II SA/Op 85/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-05-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Skoroszyce w przedmiocie regulaminu wynagradzania nauczycieli

II SA/Op 124/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-04-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie stypendium szkolnego
1   Następne >   +2   +5   +10   12