Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OSK 1284/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-18

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia decyzji nieważności w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II OZ 545/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie odrzucenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 600/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OSK 1052/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-01

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II OZ 388/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Rucianem Nidzie , nr [...] w przedmiocie odrzucenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowa...

II OZ 1198/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie , sygn. akt II SA/Kr 1561/04 o odrzuceniu skargi kasacyjnej M. M. od postanowienia WSA w Krakowie , sygn. akt II SA/Kr 1561/04 o odrzuceniu skargi M. M. na niewłaściwą ocenę prawną uchwały Rady Gminy Bliżyn , nr XVI/147/04 dokonaną przez Wojewodę Świętokrzyskiego w piśmie , zn. ...

II OZ 254/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-28

Zażalenie od postanowienia WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Sieradzu Nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II OZ 389/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Rucianem Nidzie , nr [...] w przedmiocie o...

II OZ 983/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-16

Zażalenie od postanowienia WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Olsztynie Nr [...] w przedmiocie odrzucenia zarzutów do projektu planu miejscowego

II OZ 387/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-16

Zażalenie na zarządzenie Sędziego WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Poznania , nr [...] w przedmiocie zarzutów do projektu planu miejscowego
1   Następne >   2