Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

OSK 1921/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-15

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Poznaniu w przedmiocie zarzutów do projektu planu miejscowego

OSK 1912/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-15

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Poznaniu w przedmiocie zarzutów do projektu planu miejscowego

II OSK 467/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-25

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi Stowarzyszenia W. na uchwalę Rady Miasta Poznania nr XXXV/290/IV/2003 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście Poznań

II OSK 464/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-04

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie zarzutów do projektu planu miejscowego

II OSK 560/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-31

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

OSK 1960/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-15

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Poznaniu w przedmiocie zarzutów do projektu planu miejscowego

OW 176/04 - Postanowienie NSA z 2005-04-22

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II OSK 897/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-08

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

II OZ 1298/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Rzeszowie , Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II OSK 957/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-29

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Gdańsku w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
1   Następne >   +2   +5   +10   25