Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

OSK 1052/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-01

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu