Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OW 204/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-23

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy sygn. akt II SA/Wr 516/13

II OZ 748/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-13

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Koszalinie nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publiczn...

II OSK 2871/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-28

Wniosek w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Łodzi w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OZ 763/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-29

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Rzeszowie , nr [...] w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego

II OZ 1181/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Olsztynie , Nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie warunków zabudowy

II OW 161/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-29

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania zakończonego postanowieniem w sprawie przekazania organowi właściwemu wniosku o stwierdzenie nieważności postanowienia w sprawie uzgodnienia zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie ...

II OW 164/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-29

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia w sprawie uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie zbiornika na nieczystości płynne o charakterze socjalno

II OSK 2162/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-19

Wniosek w przedmiocie warunków zabudowy

II OW 124/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-27

Skarga T. K. na decyzję SKO w Kielcach w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, sygn. akt II SA/Ke 698/13

II OSK 2565/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-24

Wniosek w przedmiocie odmowy u...
1   Następne >   +2   +5   +10   20