Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OSK 3025/12 - Postanowienie NSA z 2013-02-15

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w T. w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

II OZ 1162/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Częstochowie , nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy terenu