Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OZ 1064/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II OZ 1063/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta i Gminy w Margoninie , nr XXIII/240/05 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OW 141/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie warunków zabudowy terenu sygn. akt II SA/Gl 542/15

II OZ 1067/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie Nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OZ 1066/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-05

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju znak [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej

II OZ 1068/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w T. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OZ 1042/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Bydgoszczy , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

II OSK 2595/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-03

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Poznaniu w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi H. K. i

II OSK 2573/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-18

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OZ 1152/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-19

Zażalenie na Rzecz Rozwoju Sołectw; Krowice, Redecz Kalny, Gmina Lubraniec na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie w charakterze uczestnika w sprawie ze skargi na decyzję SKO we Włocławku nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy
1   Następne >   3