Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 2106/14 - Wyrok NSA z 2016-05-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Milejewo w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 2184/14 - Wyrok NSA z 2016-05-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w P. w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 2187/14 - Wyrok NSA z 2016-05-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II OSK 359/15 - Wyrok NSA z 2016-05-31

Skargi kasacyjne Rady Gminy T. oraz Grupy mieszkańców reprezentowanej przez Stowarzyszenie '[...]' w B. od wyroku WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy T. nr [...] w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów predestynowanych pod lokal...

II OSK 2094/14 - Wyrok NSA z 2016-05-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta K. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 451/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-12

Skarga Prokuratora Rejonowego w Żaganiu na uchwałę Rady Gminy N. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie miejscowości M., G. i S.

II OZ 452/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy N. ...

II OSK 2288/14 - Wyrok NSA z 2016-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej warunki zabudowy

II OSK 2262/14 - Wyrok NSA z 2016-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji

II OSK 2088/14 - Wyrok NSA z 2016-05-05

Skargi kasacyjne Z. K., K. M., Z. W. oraz Klubu [...] '[...]' w K. od wyroku WSA w Kielcach w sprawie ze skarg Klubu [...] '[...]' w K., K. M., Z. W., A. P., W. K. oraz Z. K. na uchwałę Rady Miejskiej w K. nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu '[...]' na obszarze miasta K.
1   Następne >   2