Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Kr 3235/00 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie skargi na decyzję ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowani post...

II SA/Kr 261/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchylenia postanowienia o zawieszeniu postępowania

II SA/Kr 536/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego N.

II SO/Kr 59/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-28

Wniosek B. P. o wymierzenie Wójtowi Gminy K. grzywny ;

II SA/Kr 1035/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Kr 1143/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie z [...] sierpnia 2007 r. o odmowie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II SA/Kr 588/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Kr 674/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-29

Skarga kasacyjna na decyzję SKO z [...] znak: [...] w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

II SA/Kr 762/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie warunków zabudowy

II SA/Kr 815/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-25

Wniosek w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
1   Następne >   +2   5