Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Op 321/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie warunków zabudowy terenu

II SA/Op 313/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-08-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy terenu na rzecz innego podmiotu

II SA/Op 307/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-10-16

Wniosek w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 472/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-01-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SAB/Op 33/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-11-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Leśnicy w przedmiocie zaświadczenia o zgodności zmiany sposobu użytkowania z ustaleniami planu miejscowego

II SA/Op 386/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości

II SAB/Op 37/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-02-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Brzegu w przedmiocie zmiany zagospodarowania terenu na skutek sprzeciwu skarżącego od postanowienia referendarza sądowego WSA w Opolu , sygn. akt II SAB/Op 37/11 o odmowie przyznania prawa pomocy

II SA/Op 377/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-03-16

Wniosek w przedmiocie warunków zabudowy terenu

II SAB/Op 39/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-03-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Brzegu w przedmiocie zmiany zagospodarowania terenu

II SA/Op 306/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-07-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Olszanka w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
1   Następne >   +2   4