Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SO/Wr 1/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-08-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie z wniosku D. i M.W. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Gminy T. za nie przekazanie skargi sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie

II OSK 1968/08 - Postanowienie NSA z 2009-05-27

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza T. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 901/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-22

Wniosek D. i M.W. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Gminy Trzebnica za nieprzekazanie skargi sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie

IV SAB/Wa 117/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy W. w przedmiocie: rozpoznania wniosku

II SAB/Wr 2/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-04-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy T. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika na nieczystości płynne

II SA/Gl 444/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Gminy K. w przedmiocie warunków zabudowy terenu

II SA/Kr 744/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-03-24

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 392/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Prudnika w przedmiocie warunków zabudowy terenu

IV SAB/Wa 27/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy O. w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SAB/Sz 105/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-04-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy
1   Następne >   2