Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Bd 308/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-05-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w K. w przedmiocie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Po 596/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-09-28

Sprawa ze skargi Wojewody [...] na zarządzenie Burmistrza Gminy M. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II OSK 289/11 - Wyrok NSA z 2011-05-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Trzemesznie w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Po 713/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-02-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej we W. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SAB/Op 9/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-06-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Nysy w przedmiocie warunków zabudowy terenu

II SAB/Wr 2/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-05-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy T. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika na nieczystości płynne

II SAB/Po 20/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-06-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy L. w przedmiocie warunków zabudowy;

II SAB/Gl 3/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-03-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy S. w przedmiocie niewydania decyzji w sprawie warunków zabudowy terenu

II SAB/Ol 66/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-11-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w rozpoznaniu wniosku o wznowienie postępowania 1. zobowiązuje Wójta Gminy do rozpoznania wniosku T. C. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy;

II SAB/Ol 88/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-01-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy
1   Następne >   2