Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OSK 1271/13 - Postanowienie NSA z 2015-01-29

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Trzemesznie w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Po 993/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-26

Zażalenie na postanowienie Sądu w sprawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta i Gminy W. Nr ... w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

II SA/Po 993/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-02-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta i Gminy W. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 603/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-02

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w przedmiocie rozpatrzenia wniosku H. S. o ustalenie warunków zabudowy

II OSK 604/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-02

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie rozpatrzenia wniosku H. S. o ustalenie warunków zabudowy

IV SAB/Po 93/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-01-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy K. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wznowienie postępowania

IV SAB/Po 94/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-01-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy K. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wznowienie postępowania.

II OSK 472/14 - Wyrok NSA z 2015-01-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Łazach w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II SA/Kr 309/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-06-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Burmistrza Miasta [...] w przedmiocie dopuszczenia dowodu z opinii biegłego

II SA/Gd 115/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-08-06

Sprawa ze skargi W. N. o wymierzenie Burmistrzowi grzywny z powodu niewykonania wyroku w sprawie o sygn. akt II SA/Gd 580/09 w przedmiocie warunków zabudowy
1   Następne >   +2   4