Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OSK 503/15 - Wyrok NSA z 2016-01-08

Sprawa ze skargi kasacyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz od wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi M.W. przeciwko Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Poznaniu sygn. akt II SA/Po 891/13

II SAB/Po 128/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-01-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy K. w przedmiocie warunków zabudowy

II SA/Ol 1185/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-04-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SAB/Kr 91/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-08-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o umorzenie należności

II OSK 3069/15 - Wyrok NSA z 2016-07-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ł. w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II SA/Ke 1138/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-02-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Opatowie w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów

II SA/Ol 916/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-10-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kisielicach w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej § 5 ust. 9 pkt 2 lit. h i b tiret drugi, § 6 ust. 9 pkt 2 lit. h i b tiret drugi, § 7 ust. 9 pkt 1 lit. b, § 7 ust. 9 pkt 2 lit. h i b tiret drugi, § 8 ust. 9 pkt 2, § 9 ust. 9 pkt 2 lit. h i b tiret drugi, § 12 ust. 1

II SA/Po 249/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-09-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta i Gminy w M. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [...]

II SA/Po 160/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-07-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy B. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SAB/Po 62/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-10-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy
1   Następne >   2