Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 331/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-12

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skarg Kr. Ś. i Spółki 'A' z/s w T. na uchwałę Rady Miejskiej w T. z dnia...

II OZ 603/21 - Postanowienie NSA z 2021-11-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie sprawy ze skargi L. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez Burmistrza Miasta i Gminy S. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy