Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Op 25/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-11-03

Sprawa ze skargi L. L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza [...] w przedmiocie warunków zabudowy terenu

II SA/Op 676/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-01-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Burmistrza Prudnika w przedmiocie warunków zabudowy terenu

II SAB/Op 9/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-06-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Nysy w przedmiocie warunków zabudowy terenu

II SO/Op 13/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-11-03

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Burmistrzowi Prudnika za nie przekazanie do Sądu skargi na przewlekłość w sprawie warunków zabudowy terenu

II SAB/Op 10/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-10-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Nysy w przedmiocie warunków zabudowy terenu