Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło

II SA/Op 395/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-02-06

Sprawa ze skargi A S.A. uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola