Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1469/08 - Wyrok NSA z 2008-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego

II OSK 1075/07 - Wyrok NSA z 2008-09-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OSK 1103/08 - Wyrok NSA z 2008-10-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi krajowej uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie

II OSK 1267/08 - Wyrok NSA z 2008-11-06

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi ekspresowej

II OSK 1321/07 - Wyrok NSA z 2008-11-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji