Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

II OSK 1469/08 - Wyrok NSA z 2008-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego