Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

II OZ 1280/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury znak: [...] w przedmiocie stwierdzeni...

II OSK 1219/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji autostrady płatnej

II OZ 506/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-02

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury Nr. [...] w przedmiocie dopuszczenia do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym

OSK 1464/04 - Wyrok NSA z 2005-02-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji autostrady płatnej