Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 763/07 - Wyrok NSA z 2007-08-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi ekspresowej

II OSK 1652/06 - Wyrok NSA z 2007-01-23

Skargi kasacyjne Stowarzyszenia 'B,' oraz S. K. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg Stowarzyszenia 'O.', Stowarzyszenia 'B.', S. K. i A. A. na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie lokalizacji autostrady

II OSK 1820/06 - Wyrok NSA z 2007-03-29

Skargi kasacyjne Z. K. oraz [...] Stowarzyszenia Ekologicznego we W. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji autostrady płatnej A

II OSK 1128/06 - Wyrok NSA z 2007-04-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego

II OSK 150/06 - Wyrok NSA z 2007-01-11

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi ekspresowej