Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OSK 1629/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

II OSK 1563/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-30

Skargi kasacyjne R. W. i J. W. na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skarg R. W. i J. W. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [..], nr [..] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

II OZ 1299/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] lutego znak: [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi krajowej

II OZ 26/08 - Postanowienie NSA z 2008-01-29

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w przedmiocie wpisu sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...]., Nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi ekspresowej

II OSK 1563/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-23

Skargi kasacyjne R. W. i J. W. od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skarg R. W. i J. W. na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi