Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 3449/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-02-11

skarg W. K., R. K., K. K., E. C., K. C. i A. R. na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju z [...] sierpnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego

IV SA/Wa 3309/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej

IV SA/Wa 1971/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-09-25

Skarga E.L na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie ustalenia lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej

IV SA/Wa 16/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-11-29

Skarga Stowarzyszenia [...] z siedzibą , na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju, w przedmiocie ustalenia lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, ,