Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 266/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju w przedmiocie ustalenia lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej

IV SA/Wa 265/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju w przedmiocie ustalenia lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej

IV SA/Wa 264/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju w przedmiocie ustalenia lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej

II OSK 713/20 - Wyrok NSA z 2020-09-17

Skargi kasacyjne Ministra Rozwoju oraz [...] S.A. w W. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Inwestycji i Rozwoju nr [...] w przedmiocie odmowy podjęcia postępowania w sprawie o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego

IV SA/Wa 515/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

IV SA/Wa 2629/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej

II OSK 3840/19 - Wyrok NSA z 2020-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie ustalenia lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej

VIII SAB/Wa 11/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-17

Sprawa ze skargi B. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Rozwoju w przedmiocie rozpoznania odwołania

IV SA/Wa 2757/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie ustalenia lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej oraz umorzenia postępowania odwoławczego

IV SA/Wa 495/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rozwoju w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia
1   Następne >   2