Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

IV SA/Wa 3875/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

IV SA/Wa 3875/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II OZ 220/17 - Postanowienie NSA z 2017-03-07

Zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II OZ 221/17 - Postanowienie NSA z 2017-03-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

IV SA/Wa 3875/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-27

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego