Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 2008/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 895/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

II OSK 2999/14 - Wyrok NSA z 2016-08-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej