Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SA/Wa 2530/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wa 2575/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-07

Wniosek w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii [...]

IV SA/Wa 2530/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II OZ 741/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków lokalizacji dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej

IV SA/Wa 2726/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej

II OZ 634/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej

IV SA/Wa 2726/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej

IV SA/Wa 2530/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wa 2530/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-29

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wa 116/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej
1   Następne >   3