Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OSK 85/08 - Wyrok NSA z 2008-04-03

Skarga kasacyjna na uchwałę Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego