Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OZ 179/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku z 12 listopada 2015 r. sygn. akt II SA/Gd 549/15 w zakresie odrzucenia skargi R. L. na uchwałę Rady Gminy [...] z [...] czerwca 2012 r. nr [...] w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów predysponowanych pod lokalizację siłowni wiatrowych w obrębie geodezyjnym [...] w gminie [...]

II OSK 1388/14 - Postanowienie NSA z 2016-02-02

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy P. w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II OZ 38/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy B. , nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 1351/14 - Wyrok NSA z 2016-01-21

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi D., położonego w obrębach: D. i K.

II OZ 1307/15 - Postanowienie NSA z 2016-02-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy B. , nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 100/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-11

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy B. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 1453/14 - Postanowienie NSA z 2016-02-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy T. w przedmiocie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych

II OSK 1360/14 - Postanowienie NSA z 2016-02-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy T. w przedmiocie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych

II OSK 1177/14 - Wyrok NSA z 2016-02-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Tarnowo Podgórne w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 1454/14 - Postanowienie NSA z 2016-02-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy T. w przedmiocie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych
1   Następne >   +2   +5   +10   15