Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OZ 680/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta O. z dnia ...

II OZ 469/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-15

Zażalenie na zarządzenie sędziego WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w K. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w K.

II OZ 530/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-30

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skarg...

II OSK 850/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. w przedmiocie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 1221/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku , sygn. akt II SA/Gd 668/07 w zakresie odrzucenia skargi kasacyjnej K. i J. G. od wyroku WSA w Gdańsku , sygn. akt II SA/Gd 668/07 stwierdzającego nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej przeznaczenia terenu 04 na zieleń parkową, a także w części dotyczącej obowiązku przełożenia kanału Potoku [...] z terenu 02NM1 na 04...

II OZ 565/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta O. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie rozpatrzenia protestu

II OZ 121/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-22

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ś. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ś.

II OSK 751/07 - Wyrok NSA z 2008-03-19

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w C. w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

II OZ 320/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta G, z dnia [,,,], Nr [,,,] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 330/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt IV SA/Wa 2085/07 w zakresie odrzucenia zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt IV SA/Wa 2085/07 w zakresie odrzucenia skargi kasacyjnej A. M. i E. M. na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt IV SA/Wa 2085/07 w zakresie odrzucenia skargi A. M...
1   Następne >   +2   +5   9