Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 81/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Wa 2967/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-02-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Ol 95/20 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2020-02-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi J.

II SA/Sz 61/20 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2020-02-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Szczecin w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Świerczewo

IV SA/Wa 2439/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-02-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie dokonania zmiany w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Wa 27/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-02-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 79/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gl 1208/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-02-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Katowice w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 440/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-27

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Wr 627/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-02-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla wsi [...], gmina [...], dla obszaru położonego w granicach określonych na rysunku planu stanowiącego załącznik graficzny do uchwały
1   Następne >   2