Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

IV SA/Wa 148/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rada [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy

IV SA/Wa 1104/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-08-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej [...] nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Wr 363/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-08-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej [...] w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie pomiędzy ul. [...] i [...]we [...]

IV SA/Wa 2440/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Wa 512/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-08-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Wa 2539/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Po 175/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-08-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Gminy N. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Starczanowie - działka nr [...] 1. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej jej §12 pkt 4; 2. zasądza od Gminy N. na rzecz Wojewody W. kwotę [...]zł ([...] złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

IV SA/Wa 1186/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-08-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] z [...] stycznia 2001 r. nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Po 65/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-08-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego '[...]' 1. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w § 6 części tekstowej oraz w części graficznej dotyczących obszaru oznaczonego symbolem [...] w zakresie w jakim zapisy te odnoszą się i obejmują obszar działek nr [...] i [...] arkusz [...], obręb [...]; 2. w pozostałym zakresie

IV SA/Po 1099/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-08-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta [...] w pasie [...] i ul. [...] na terenach [...] 1. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej: § 9 pkt 12-14 oraz § 14 pkt 2; 2. zasądza od Gminy [...] na rzecz Wojewody [...] kwotę [...]zł ([...] złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.
1   Następne >   3