Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SA/Wa 1703/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-09-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Wa 1612/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-09-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej

II OSK 1781/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-22

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie dokonania zmiany w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 542/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 1299/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w [...[ w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 559/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej , nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Wa 78/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-09-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Wa 1028/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-09-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej z [...] października 2019 r., nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SAB/Po 36/20 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2020-09-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miasta w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OPP 10/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-16

Skarga A. O. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt II SAB/Wr 14/20 w sprawie ze skargi na bezczynność i przewlekłość Rady Miasta i Gminy w M. w przedmiocie podjęcia uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
1   Następne >   2