Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Go 820/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-02-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia zmiany oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta.

II SA/Go 273/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-09-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w R. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy R. w rejonie miejscowości L.

II SA/Go 266/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-05-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

II SA/Go 828/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-04-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej [...] w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta [...], obejmującego teren przyległy do ul. [...]

II SA/Go 335/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-09-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w L. w przedmiocie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy L. w zakresie wyznaczenia korytarza technicznego dla przebiegu gazociągu wysokiego i średniego ciśnienia stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Go 273/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-11-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w R. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzepin

II SA/Go 273/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-06-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr [...] Rady Miejskiej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy R. w rejonie miejscowości [...]

II SA/Go 485/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-10-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych

II SA/Go 828/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-02-27

Zażalenie na postanowienie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta N., obejmującego teren przyległy do ul. [...]

II SA/Go 828/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-01-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, obejmującego teren przyległy do ul. [...]
1   Następne >   2