Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Kr 809/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru '[...]'

II SA/Kr 263/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta K. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru '[ ]'

II SA/Kr 722/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-07

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia zarzutów nieuwzględnionych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego