Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 234/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-09-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie miejscowego planu gospodarowania przestrzennego

II SA/Op 239/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-09-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Prószkowie w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 323/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-11-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 247/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-12-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 546/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-02-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 341/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-12-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie zmiany przeznaczenia działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego