Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Kr 574/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-09-06

Wniosek w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy

II SA/Po 488/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy;

II SA/Po 489/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy;

II SA/Rz 846/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-06-12

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niezgodności z prawem decyzji o warunkach zabudowy w wyniku wznowienia postępowania

II OZ 883/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Radomiu , znak [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia

VIII SA/Wa 962/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-24

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia

II SA/Po 939/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-12-13

Skarga A. K. na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu

II SA/Łd 1139/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-05-22

Wniosek w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji

II OZ 442/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Radomiu , znak [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia