Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

IV SAB/Wa 180/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-14

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia na bezczynność organu

IV SA/Wa 2236/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-01

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy

II SA/Kr 201/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-31

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Lu 686/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie u...

II SA/Łd 331/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-05-22

Wniosek w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji

II SA/Bk 733/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-05-26

Skarga E.S. na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Ke 205/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-05-27

skarg R., K. R., S. Z., E. Z., K. W., Z. B., J. Z. oraz T. B. na decyzję SKO w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej we wznowionym postępowaniu

II OZ 195/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-25

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego - sędziego WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w J. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SAB/Wr 20/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na przewlekłość postępowania SKO w W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

II SA/Ke 147/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
1   Następne >   +2   +5   +10   100