Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OZ 181/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku z 27 listopada 2015 r. sygn. akt II SA/Gd 616/15 w zakresie odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] z [...] października 2015 r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia odwołania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OSK 3017/15 - Wyrok NSA z 2016-03-03

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Pomorskiego w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OZ 181/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-01

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Pomorskiego nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia odwołania w sprawie zezwolenia...

II OSK 94/16 - Wyrok NSA z 2016-04-01

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II OSK 2573/15 - Wyrok NSA z 2016-01-05

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Ł. w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OSK 1360/16 - Wyrok NSA z 2016-07-26

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 911/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-17

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności części uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 764/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji dr...

II OSK 1206/16 - Wyrok NSA z 2016-07-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OSK 890/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-15

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Z. , nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji przebudowy i rozbudowy ulic
1   Następne >   2