Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Gl 1144/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-15

Sprawa ze skargi J. R. na Wojewodę [...] w przedmiocie niewykonania orzeczenia sądu w sprawie lokalizacji autostrady

II SA/Gl 717/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-09-15

skarg E.D. i J.H. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie lokalizacji drogi gminnej w kwestii wniosku J. H. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi

II SAB/Gl 4/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-02-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie niewydania zaświadczenia w sprawie lokalizacji autostrady

II SA/Gl 123/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-08-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie lokalizacji drogi powiatowej

II SA/Gl 1379/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-10-17

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gl 123/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-05-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie lokalizacji drogi powiatowej w kwestii wniosku skarżących o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Gl 795/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-12-20

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gl 796/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-12-20

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SAB/Gl 3/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-02-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie niewydania zaświadczenia

II SA/Gl 626/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-10-21

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   +2   +5   9