Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gl 717/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie lokalizacji drogi gminnej na skutek wniosku E. D. o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach