Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 2106/14 - Wyrok NSA z 2016-05-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Milejewo w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 359/15 - Wyrok NSA z 2016-05-31

Skargi kasacyjne Rady Gminy T. oraz Grupy mieszkańców reprezentowanej przez Stowarzyszenie '[...]' w B. od wyroku WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy T. nr [...] w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów predestynowanych pod lokal...

II OSK 2094/14 - Wyrok NSA z 2016-05-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta K. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 451/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-12

Skarga Prokuratora Rejonowego w Żaganiu na uchwałę Rady Gminy N. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie miejscowości M., G. i S.

II OZ 452/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy N. ...

II OSK 2088/14 - Wyrok NSA z 2016-05-05

Skargi kasacyjne Z. K., K. M., Z. W. oraz Klubu [...] '[...]' w K. od wyroku WSA w Kielcach w sprawie ze skarg Klubu [...] '[...]' w K., K. M., Z. W., A. P., W. K. oraz Z. K. na uchwałę Rady Miejskiej w K. nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu '[...]' na obszarze miasta K.

II OSK 2562/14 - Wyrok NSA z 2016-05-31

Skargi kasacyjne Grupy mieszkańców reprezentowanej przez Stowarzyszenie '[...]' w B., M. R. i R.Ż.-T. oraz Wojewody Pomorskiego od wyroku WSA w Gdańsku w sprawie ze skarg Wojewody Pomorskiego oraz Grupy mieszkańców reprezentowanej przez Stowarzyszenie'[...]' w B. na uchwałę Rady Gminy T. nr XI 113/2012 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 2287/14 - Wyrok NSA z 2016-05-31

Skargi kasacyjne W. S.A. z siedzibą w K. i Klubu Sportowego '[...]' K. od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skarg W. S.A. z siedzibą w K., K. sp. z o.o. z siedzibą w K. oraz Stowarzyszenia A. w K. na uchwałę Rady Miasta K. nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 'B.'

II OSK 738/15 - Wyrok NSA z 2016-05-31

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta K. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 'B.'

II OSK 2337/14 - Wyrok NSA z 2016-05-31

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta K. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 'B.'
1   Następne >   2