Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego X

II OSK 94/16 - Wyrok NSA z 2016-04-01

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II OSK 1360/16 - Wyrok NSA z 2016-07-26

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 911/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-17

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności części uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 911/16 - Wyrok NSA z 2016-07-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności części uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 1700/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-06

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 1331/16 - Wyrok NSA z 2016-09-20

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 2837/16 - Wyrok NSA z 2016-12-16

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 2749/16 - Wyrok NSA z 2016-12-16

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 2847/16 - Wyrok NSA z 2016-12-16

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego