Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 3017/15 - Wyrok NSA z 2016-03-03

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Pomorskiego w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II SA/Łd 981/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II SA/Gd 500/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OSK 2015/14 - Wyrok NSA z 2016-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Łd 547/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-11-03

skarg B. B. i 'A' Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Z. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II SA/Ke 1016/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji

II SA/Ol 334/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-06-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej